עבירה: אי ציות לתמרור עצור

  •  31.85925,34.839748
  • 07.04.2016
  • פרטי
  • קנס 250 ₪ + 4 נקודות ש"ח