עבירה: מטען חורג

  • 32.963658,35.267893
  • 25.08.2016
  • פרטי
  • קנס 250 ₪ ש"ח