עבירה: מעבר ברמזור אדום

  • 32.816152,34.979311
  • 28.08.2016
  • פרטי
  • קנס 1500 ₪ + 10 נקודות ש"ח