עבירה: מעבר ברמזור אדום

  • 32.283371,34.861821
  • 17.08.2016
  • פרטי
  • קנס 1500 ₪ + 10 נקודות ש"ח