עבירה: מעבר ברמזור אדום

  • 32.575031,34.938808
  • 27.10.2016
  • מסחרי
  • קנס 1500 ₪ + 10 נקודות ש"ח