עבירה: נסיעה ישר ברמזור שמורה על פנייה שמאלה

  •  32.54833,35.41198
  • 11.05.2016
  • פרטי
  • קנס 500 ₪ + 6 נקודות ש"ח