עבירה: נסיעה על הנתיב הנגדי

  •  32.8611,35.34253
  • 03.08.2016
  • פרטי
  • קנס 500 ₪ + 6 נקודות ש"ח