עבירה: עקיפה מסוכנת – חציית קו הפרדה לבן

  • 32.542383,35.436157
  • 10.07.2016
  • פרטי
  • קנס 500 ₪ + 6 נקודות ש"ח