נהלי המיזם לשומרי הדרך

בטיחות
הכלל הראשון והחשוב מכל הוא שבטיחותכם ובטיחות הנוסעים ברכב שלכם, בכלי רכב אחרים בכביש ובטיחותם של הולכי הרגל הם מעל לכל!

כללים להפעלה תקינה של האפליקציה
1. לשם הפעלה מיטבית יש לוודא כי שמשת החלון הקדמי נקייה (כדי למנוע מצב שלכלוך יפריע למצלמת הטלפון הנייד).
2. יש למקם את הטלפון הנייד על גבי תושבת או זרוע טרם תחילת הנסיעה – לתיעוד אופטימאלי יש למקם את הטלפון הנייד לרוחב (כדי להגדיל את מפתח הצילום).
3. על הפעלת האפליקציה להיעשות בטרם תחילת הנסיעה. אין למקם, להפעיל או לשנות את זווית הצילום לאחר תחילת הנסיעה.

כללים לדיווח תקין
4. לאחר הדיווח שומר הדרך מתבקש לתאר בדיווח קולי את העבירה שראה – בדיווח קולי זה יש לשאוף לתת את מרב הפרטים אודות העבירה. מיקום, סוג העבירה, סוג הרכב וצבעו וכיוצא בזה. אין לעשות מאמץ מיוחד לשינון או זיהוי הפרטים אלא לדווח על שראו עיניכם תוך כדי צפיה שגרתית.
5. במקרה בו הדיווח שנשלח מכיל תיעוד של עבירה מסכנת חיים הוא יועבר לבחינה באגף התנועה במשטרת ישראל
6. לתשומת לבכם, הדיווח מהווה ראייה המועברת לרשויות האכיפה במקרים המתאימים ואף עשוי להיות מוצג כראייה בבית המשפט. לכן, בדיווח הקולי יש להקפיד על מקצועיות ושפה נאותה. (לידיעתכם, שומר הדרך מצוין כעד בדו"ח משטרתי, תוך ציון שמו הפרטי והאות הראשונה של שם המשפחה בלבד, ואילו במכתב ידוע אינו מצוין כלל.)

כללי עשה ואל תעשה
7. אין לעשות שימוש באפליקציה אלא בעת נהיגה וכאשר הטלפון הנייד מוקם בזרוע או תושבת ייעודית בטרם תחילת הנסיעה.
8. דיווחים שיועברו כאשר האפליקציה מופעלת תוך כדי הליכה או שהות מחוץ לרכב, או מתוך הרכב כאשר ניכר כי הטלפון הנייד מוחזק בידו של אחד הנוסעים ברכב – לא יטופלו.
9. בשלב זה – אין להפעיל את האפליקציה בעת נהיגה על רכב דו-גלגלי או אוטובוס.
10. לתשומת לבכם – שומר דרך אינו שוטר. הוא גם אינו מתנדב במשטרת ישראל. הוא אזרח לכל דבר ועניין. בהתאם, אין לו כל סמכויות או היתר לבצע פעולה שאסור לאזרח אחר לבצע.
11. אסור בתכלית האיסור לבצע מי מהפעולות הבאות:
א. לבצע עבירת תנועה בכדי לתעד רכב אחר המבצע עבירת תנועה.
ב. להסיט את הרכב, לעצור אותו או לשנות את דרך נהיגתו בכל דרך שהיא על מנת לתעד עבירה;
ג. ליצור קשר מכל סוג שהוא עם נהג הרכב שתועד מבצע עבירה.
ד. להזיז את הטלפון הנייד או תושבת הטלפון על מנת לשפר את זווית תיעוד העבירה.

מילוי טופס דיווח
12. יש למלא טופס ביישומון לאחר סיום הנסיעה (ולאחר שהסרט סיים את שלב העלאתו לשרתי המיזם), ולא יאוחר מיומיים אחרי הדיווח.
13. כאשר שומר דרך ממלא טופס:
• חשוב להקפיד ולמלא את כל השדות, במיוחד תיאור העבירה ומיקומה. במיקום העבירה לא מספיק לציין מספר כביש, אלא לפרט (ישוב קרוב או אבן קילומטר אם רואים בדרך).
• אם בסרטון מופיעים מספר כלי רכב שבצעו עבירה, לציין כמה כלי רכב בצעו עבירה.
• אם לא רואים ברור את מספר לוחית הרישוי, יש למלא 11111 בטופס. אין צורך לפסול את הדיווח – אנחנו רואים את הסרטון במסך גדול ועם אמצעים שונים לשיפור בהירות וחדות התמונה, וייתכן שנוכל לחלץ את המספר.
• היה ונאמר דבר מה לא נכון בטעות בתאור העבירה בקול, יש לציין בתאור העבירה בכתב, שמה שנאמר היה טעות ולציין את הנכון.

כללי
14. סטיה מכללים אלה עלולה להביא להשעייתו של שומר דרך או אף לגריעתו מרשימת מתנדבינו לחלוטין, על פי שיקול דעת בלעדי של מפעילי המיזם.
15. התנדבות במיזם "שומרי הדרך" אינה מקנה חסינות – ביצוע עבירת תנועה מסכנת חיים על ידי שומר דרך תועבר לאגף התנועה במשטרת ישראל כפי שייעשה ביחס לכל נהג אחר שתועד מבצע עבירה מסוג זה.