נהלי המיזם לשומרי הדרך

בטיחות

הכלל הראשון והחשוב מכל הוא שבטיחותכם ובטיחות הנוסעים ברכב שלכם, בכלי רכב אחרים בכביש ובטיחותם של הולכי הרגל הם מעל לכל!

כללים להפעלה תקינה של האפליקציה:

 1. לשם הפעלה מיטבית יש לוודא כי שמשת החלון הקדמי נקייה (כדי למנוע מצב שלכלוך יפריע למצלמת הטלפון הנייד).
 2. יש למקם את הטלפון הנייד על גבי תושבת או זרוע טרם תחילת הנסיעה – לתיעוד אופטימלי יש למקם את הטלפון הנייד לרוחב (כדי להגדיל את מפתח הצילום).
 3. על הפעלת האפליקציה להיעשות בטרם תחילת הנסיעה. אין למקם, להפעיל או לשנות את זווית הצילום לאחר תחילת הנסיעה.

  כללי הרשמה
 4. באפליקציה תחת ההגדרות, חובה שהפרטים האישיים של שומר הדרך יופיעו נכון ובעברית: שם מלא כפי שמופיע בת.ז ומספר ת.ז.
 5. כדי שהדיווחים יוכלו לעבור להמשך טיפול במשטרת ישראל, על כל שומר דרך לעבור אימות במערכת ממשל זמין בקישור הבא: https://bit.ly/2XwoF2N

כללים לדיווח תקין

     6. כדי לדווח יש להשתמש בכפתור בלוטות' או ע"י הוראה קולית.

 1. בעת הדיווח שומר הדרך מתבקש לתאר בקול את העבירה שראה. בדיווח קולי זה יש לשאוף לתת את מירב הפרטים אודות העבירה. מיקום, סוג העבירה, מספר לוחית זיהוי, סוג הרכב וצבעו וכיוצא בזה. אין לעשות מאמץ מיוחד לשינון או זיהוי הפרטים אלא לדווח על שראו עיניכם תוך כדי צפייה שגרתית. בדיווח הקולי יש להקפיד על מקצועיות ושפה נאותה. 
 2. היה ונאמר דבר מה לא נכון בטעות בתיאור העבירה בקול, יש לציין בתיאור העבירה בכתב, שמה שנאמר היה טעות ולציין את הנכון.
 1. במקרה בו הדיווח שנשלח מכיל תיעוד של עבירה מסכנת חיים או עבירה שכלולה בסל העבירות המסוכם עם המשטרה, הוא יועבר לבחינה באגף התנועה במשטרת ישראל, ובמקרים אחרים יישלח מכתב אזהרה (מכתב יידוע) לנהג המתועד.
 2. לתשומת לבכם, הדיווח מהווה ראייה המועברת לרשויות האכיפה במקרים המתאימים ואף עשוי להיות מוצג כראייה בבית המשפט. שומר הדרך מצוין כעד בדו"ח המשטרתי ועשוי להיות מזומן ולהעיד בבית משפט (בפועל, מתוך עשרות אלפי דיווחים, רק מתנדבים בודדים התבקשו להגיע להעיד בבית המשפט. הראיות מדברות בעד עצמן) . על שומר הדרך להיות מודע למעמדו כמוסר תלונה המוסר הודעה בהליך פלילי, חובתו לומר את האמת וידיעתו את תוצאות אי אמירת האמת. כבכל תלונת אזרח המוגשת למשטרה, יופיע שמו הפרטי של שומר הדרך המתעד והאות הראשונה של שם המשפחה בלבד.
 3. בדו"ח שיישלח לנהג המתועד ממשטרת ישראל עקב התלונה, יופיע שמו הפרטי של שומר הדרך המתעד והאות הראשונה של שם המשפחה בלבד. במכתב ידוע לא יופיע שמו של המתעד כלל.
 4. במקרים בהם תועדו כלי רכב המבצעים עבירות נוספות בסרטון שצולם, יועברו אירועים אלה להמשך טיפול הרלב"ד או למשטרת ישראל לצורך בחינה והפקת דוחות בהתאם לשיקול דעתה מבלי ששומר הדרך מילא טופס תלונה בגינן.

מילוי טופס דיווח

11 . יש למלא טופס ביישומון לאחר סיום הנסיעה (ולאחר שהסרט סיים את שלב העלאתו לשרתי המיזם), ולא יאוחר מיומיים אחרי הדיווח.

 1. כאשר שומר דרך ממלא טופס:
 • חשוב להקפיד ולמלא את כל השדות, במיוחד תיאור העבירה ומיקומה. במיקום העבירה לא מספיק לציין מספר כביש, אלא לפרט (ישוב קרוב או אבן קילומטר אם רואים).
 • אם לא רואים ברור את מספר לוחית הזיהוי, יש למלא ככל שניתן את המספר בטופס. אין צורך לפסול את הדיווח – במקרים בהם התמונה של לוחית הרישוי לא תהיה ברורה, נעשה מאמצים ככל שנוכל להתבסס על ההקלטה הקולית והסרטון .
 • יש לכתוב לוחית זיהוי אחת בשדה של לוחית הזיהוי. אם הבחנת בעוד רכבים מבצעים עבירה, ניתן  לכתוב זאת בתיאור העבירה.

כללי עשה ואל תעשה

 1. אין לעשות שימוש באפליקציה אלא בעת נהיגה וכאשר הטלפון הנייד ממוקם בזרוע או תושבת ייעודית בטרם תחילת הנסיעה.
 2. דיווחים שיועברו כאשר האפליקציה מופעלת תוך כדי הליכה/ שהות מחוץ לרכב/ מתוך הרכב כאשר ניכר כי הטלפון הנייד מוחזק בידו של אחד הנוסעים ברכב – לא יטופלו.
 3. בשלב זה – אין להפעיל את האפליקציה בעת נהיגה על רכב דו-גלגלי או אוטובוס.
 4. לתשומת לבכם – שומר דרך אינו שוטר. הוא גם אינו מתנדב במשטרת ישראל. הוא אזרח לכל דבר ועניין. בהתאם, אין לו כל סמכויות או היתר לבצע פעולה שאסור לאזרח אחר לבצע.
 5. אסור בתכלית האיסור לבצע מי מהפעולות הבאות:

א. לבצע עבירת תנועה בכדי לתעד רכב אחר המבצע עבירת תנועה.

ב. להסיט את הרכב, לעצור אותו או לשנות את דרך נהיגתו בכל דרך שהיא על מנת לתעד עבירה.

ג. ליצור קשר מכל סוג שהוא עם נהג הרכב שתועד מבצע עבירה. בכל דיווח שומר הדרך צריך להצהיר תוך כדי מילוי טופס הדיווח, שהוא לא מכיר את הנהג המתועד וכי לא היה מעורב אישית באירוע שתיעד.

ד. להזיז את הטלפון הנייד או תושבת הטלפון על מנת לשפר את זווית תיעוד העבירה.

כללי

 1. סטייה מכללים אלה עלולה להביא להשעייתו של שומר דרך או אף לגריעתו מרשימת מתנדבנו לחלוטין, על פי שיקול דעת בלעדי של מפעילי המיזם.
 2. התנדבות במיזם שומרי הדרך אינה מקנה חסינות – ביצוע עבירת תנועה מסכנת חיים על ידי שומר דרך תועבר לאגף התנועה במשטרת ישראל כפי שייעשה ביחס לכל נהג אחר שתועד מבצע עבירה מסוג זה.